REN Sweden

 

 

 

 

Forskning som länkar ihop strålning och huvudvärk:

Ni som inte kan engelska använd er av google translate.

 

Titel:

Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study.

År: 2010

Land:Tyskand

Länk

 

Titel: The Pattern of Mobile Phone Use and Preva-lence of Self-Reported Symptoms.

År:2011

Land:Iran

Länk

 

Titel: Headache associated with mobile phone use...

År: 2011

Land:Korea

Länk

 

"Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskar huvudvärk"

Årtal:2000

Land: Sverige & Norge

Länk

 

Titel:The effects of 884MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptoms and Sleep | An Experimental Provocation Study

Årtal: 2007

Land: Sverige, USA

Länk

 

Titel: Use of wireless telephones and self-reported health symptoms

År: 2008

Land:Sverige

Länk

 

 

Huvudvärk är bara en utav många symtom som uppvisar sig när man utsätter människor för strålning.

Egetligen är det bara ett fåtal som inte är "elöverkänsliga". Nedan kan ni läsa i vilka grupperingar av symtom som är vanliga, från de lättaste till de mer allvarligare symtomen.

 

Group 1 - no symptoms

Group 2 - sleep disturbance, tiredness, depressive mood

Group 3 - headaches, restlessness, dazed state, irritability, disturbance of concentration, forgetfulness, learning difficulties, difficulty finding words

Group 4 - frequent infections, sinusitis, lymph node swellings, joint and limb pains, nerve and soft tissue pains, numbness or tingling, allergies

Group 5 - tinnitus, hearing loss, sudden hearing loss, giddiness, impaired balance, visual disturbances, eye inflammation, dry eyes

Group 6 - tachycardia, episodic hypertension, collapse

Group 7 - other symptoms: hormonal disturbances, thyroid disease, night sweats, frequent urge to urinate, weight increase, nausea, loss of appetite, nose bleeds, skin complaints, tumours, diabetes

 

 

Gå Tillbaka

 

 

 

 

NOVEMBER 2012

PROVA PÅ REN I 30 DAGAR UTAN KOSTNAD

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del otroliga påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright