REN Sweden

 

 

 

 

SCHUMANN FREKVENSEN

Fysikern och uppfinnaren Nikola Tesla var först med att genomföra experiment vid Colorado Springs med trådlös energi. Han skapade sådana kraftfulla elektriska spänningar som resulterade i skapandet av konstgjorda blixtar. Dessa blixtar producerade också radiovågor. På grund av deras extremt låga frekvens kunde dessa radiovågor penetrera jorden utan motstånd och därmed upptäckte Tesla jordens resonansfrekvens. Som med många av hans andra upptäckter, så var Nikola Tesla långt före sin tid och hans upptäckter togs inte på allvar.

Det var inte förrän mer än ett halvt sekel senare, 1952, då den tyske fysikern och professorn W.O. Schumann från Tekniska Universitetet i München upptäckte att det finns elektromagnetiska vågor i atmosfären. Under en utav sina lektioner beräknade han med sina studenter att frekvensen mellan den inre och yttre sfären, jorden och jonosfärens skikt är 10Hz. Detta var nästan rätt, då Schumann tillsammans König två år senare mätte upp resonansen vid 7,83 Hz.

 

 

STÄMGAFFEL FÖR LIVET

Även om förekomsten av Schumannresonansen idag är ett etablerat vetenskapligt faktum, finns mycket få forskare som är medvetna om vikten av denna frekvens som en stämgaffel för livet. Denna energi är bakgrundsfrekvensen för allt liv på jorden. Vid den tidpunkt då Schumann publicerade sina forskningsresultat i tidskriften ”Technische Physik" gjorde Dr. Ankermueller kopplingen mellan Schumannresonansen och hjärnans alfarytm. Han fann att jorden och människohjärnan har samma naturliga resonans och kontaktade genast professor Schumann, som i sin tur letade rätt på en doktorsexamenskandidat för att undersöka detta fenomen.

 

Denna kandidat var Herbert König, som blev Schumanns efterträdare vid Münchens Universitet. König visade en korrelation mellan Schumannresonansen och rytmer i hjärnan. Han jämförde mänskliga EEG-inspelningar med naturliga elektromagnetiska fält i miljön (1979) och fann att den huvudsakliga frekvensen som produceras av Schumannsvängningar är mycket nära frekvensen av alfavågor.

 

 

 

KONSTGJORDA FREKVENSER ÖVERRÖSTAR NATUREN

Dr. Wolfgang Ludwig fortsatte på Schumanns och Königs arbete och hängav sig till att undersöka Schumannresonansen och kopplingen mellan människan och naturen. Hans mål var att fastställa vilka frekvenser som finns i en hälsosam miljö.

Dr. Wolfgang Ludwig upptäckte att jordens vibration (schumannfrekvensen) kunde tydligt mätas i naturen och ute på havet, medan det nästan var omöjligt att mäta jordens puls i staden, där de konstgjorda signalerna överröstade de naturliga signaler som naturen har skapat i hundratusentals år. Av denna anledning bestämde han sig att mestadels ta mätningar ute till havs, där Schumannvågorna är starkare tack vare vattnets elektriska ledningsförmåga.

Efter att ha kartlagt vilka energier och frekvenser som skapar en hälsosam miljö, så har Dr. Wolfgang Ludwig utvecklat en apparat som NASA köpte in till

sina rymdfarkoster. Denna anordning som simulerar Schumannvågorna ska hjälpa astronauterna att upprätthålla sin biologiska rymt och hälsa. Liknande anordning används än idag.

 

 

 

BUNKERSTUDIEN

Professor R. Wever från Max Planck-institutet för beteendevetenskap & fysiologi i Erling-Andechs byggde en underjordisk bunker, den ökända bunkerstudien.

Bunkern isolerades helt från jordens och omgivningens magnetfält.

Målet var att se hur människans hälsa påverkas när den isoleras från Schumannfrekvensen. Över 400 volontärer, mestadels studenter, bodde i denna hermetiskt slutna bunker i fyra veckor. Professor R. Wever upptäckte att dygnsrytmen hos studenterna avvek väldigt fort och de drabbades väldigt fort utav känslomässig stress, sömnrubbningar och huvudvärk.

Alla som deltog var unga och friska, så det uppstod inga allvarliga hälsotillstånd, men man kan fråga sig vad som hade varit fallet om äldre personer eller personer med ett nedsatt immunförsvar hade deltagit.

Efter en viss period tillförde Professor R. Wever en konstgjord signal som skickade ut Schumannfrekvensen. Bara efter en kort exponering av 7,83 Hz (den frekvens som hade sållas bort) stabiliserades volontärernas hälsa igen. Resultaten var solklara. Vår biologiska klocka är synkroniserad med jordens naturliga puls, Schumannfrekvensen.

 

 

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del otroliga påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

NYHETER

NOVEMBER 2012

PROVA PÅ REN I 30 DAGAR UTAN KOSTNAD

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright