REN Sweden

 

 

 

TEKNISK BESKRIVNING

REN tillför en energi inom samma frekvens-spann som kroppens

egna energi, 7.2-8hz (Schumann-resonansen). Så vid ett överpändläge så assisterar den kroppen till att närma sig jämnviktsläget, dvs att slappna av. Vid lägen där energierna är för slappa assisterar den kroppen att öka spänningen. På så sätt hjäper den individer att underhålla sin hälsa. REN har ingen extern strömförsörjning, utan den har sin egen strömförsörjning som är baserad på potentialskillnaden mellan spolarna, staven & höljet. All form av strålningsskada på den mänskliga organismen härstammar från att det elektromagnetiska fältet blir rubbat och är antingen positivt eller negativt laddat. REN återställer balansen i kroppens magnetfält genom att skicka ut en energi där dessa två poler är i jämvikt.

 

 

 

 

Vad finns inne i komponenten och hur är den uppbyggt?

REN består av en metallstav som går genom två slutna vakumkammare. I varje kammare så finns det spolar med en komplex utformning som med interaktionen med metallstaven skapar en svag kontinuerlig ström.

Spolarnas och stavens material och geometri är utformade för att generera rätt frekvenser.

 

PATENT

REN är skyddad av en rad patent bland annat av US-patent 7,225,812B2

och PTC-patentet PCT/YU01/00019.

 

Gå Tillbaka

 

NYHETER

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del otroliga påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

NOVEMBER 2012

PROVA PÅ REN I 14 DAGAR UTAN KOSTNAD

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright