REN Sweden

 

 

GEOPATISK STRESS

 

På jorden finns det rubbningar i det elektromagnetiska fältet. Dessa rubbningar finns på grund utav geofysiska förhållanden, som till exempel underjordisk vattenstrålning. Underjordisk vattenstrålning uppstår när vattenmassan tränger sig genom jorden eller leran. Ur denna stora friktion skapas en skadlig strålning som även kallas för Geopatisk stress. Denna skadliga stråle är riktad rakt uppifrån vattendraget och tar sig oförhindrat genom metervis av massivt material, som till exempel betong.

Dessa naturliga rubbningar av det elektromagnetiska fältet kan vara väldigt skadliga, då de lokalt kan försvaga människor, djur och växter. Känt är att djur känner av vissa sorters strålning, till exempel hundar undviker att ligga på sådana områden.

 

bilden ovan, ser vi två underjordiska vattendrag som korsas. Det finns ofta synliga indikationer i växligheten om var dessa vattenådror finns. Väldigt vanligt att se när man går i skogen är träd med konstiga former. Ett sådant träd, som ofta brukar vara mindre till storleken, befinner sig ofta på ett område där det finns jordstrålning. Strålen hindrar trädets tillväxt och får den att anta en krökt form. En olycklig situation för människor uppstår just när två vattenådror korsas, till exempel i sovrummet eller på arbetsplats där mycket tid spenderas. Att sova i en säng där två vattenådror korsas kan vara skadligt på längre sikt för människans hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTMANN- & CURRY-NÄTET

Curry- och Hartmannlinjer upptäcktes av läkarna Mannfred Curry och Ernst Hartmann.

Dessa linjer är en del av jordens energinät och kan ses som en webb som länkar ihop planeten. Detta gitter har rutor som visas på bilden ovan.

På vissa ställen sammanfaller Curry- och Hartmann-linjer och där kan säregna mönster uppstå. Vissa sådana områden där olika fält sammanfaller, kan väldigt snabbt dränera människor och djur på deras energi. På sikt är det inte hälsosamt att vistas på sådana platser.

 

 

 

Gå tillbaka

 

 

 

 

NYHETER

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

NOVEMBER 2012

PROVA PÅ REN I 30 DAGAR UTAN KOSTNAD

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright