REN Sweden

 

 

 

 

UTVÄRDERING AV EN OBEROENDE FIRMA I SVERIGE

 

Sembic EMC-Support AB, med över 30 års erfarenhet

av mätningarav elektromagnetiska fält, har utvärderat REN.

De säger följande:

 

”REN ÖKAR TYDLIGT KROPPENS TOLERANSNIVÅ VID EXPONERING

AV SKADLIG ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING."

Sembic EMC Support AB

 

Sembic EMC-Support AB har genomfört två casestudier.

Dessutom har Sembic medverkat i mätningar där man med mätinstrument påvisar en tydlig minskning av kroppens

upptagning av elektromagnetisk strålning vid användning av REN.

I case-studierna som har utförts, har REN utvärderats av personer som har en exceptionell kognition av olika sorters strålning. En utav personerna kan med repeterbarhet avgöra 9 av 10 gånger om det finns en påslågen mobil i ett rum vid blindtester. Personerna som har deltagit i casestudien har tidigare varit med och utvärderat en mängd uppfinningar inom samma område. Enligt deras utsago så är det första gången det stöter på en produkt med en så övertygande och tydlig effekt.

Här är vad en person säger som deltog i studien;

 

"REN VISAR SIG UTGÖRA ETT BRA KROPPSKYDD: MIN ELÖVERKÄNSLIGHET HAR INTE FÖRSVUNNIT MEN JAG KAN NU VISTAS I MILJÖER SOM TIDIGARE MEDFÖRDE STORA FYSISKA OCH KOGNITIVA BESVÄR." Anneli. B. N.

 

 

 

 

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del otroliga påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

NYHETER

APRIL 2013

7/10 SOM PROVAR REN VÄLJER

ATT KÖPA PRODUKTEN

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright