REN Sweden

 

TEKNISK ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

 

Det moderna samhället är idag totalt omfamnat av teknisk-elektromagnetisk strålning från olika sorters elektriska komponenter,som ofta kallas elektrosmog. Denna elektrosmog kommer från bland annat kraftledningar, master, mobiltelefoner, datorer och Wi-Fi. Detta är något som idag av allmänheten och myndigheter inte tas på tillräckligt stort allvar. Läkare och experter (bland annat professor Olle Johansson på Karolinska Institutet) varnar för konsekvenserna av all trådlös teknik. Strålningen från trådlösa tekniker minskar bland annat halten av melatonin, ett hormon som kroppen tillverkar och som följer dygnsrytmen och styrs till stor del av dagsljuset. På kvällen produceras melatonin i större grad, vilket gör oss trötta och detta hormon används under nattens sömn som antioxidant. Förenklat påstås att melatonin har till uppgift att under sömnen rensa bort det som kallas fria radikaler efter att dessa har fullgjort sin uppgift att med immunförsvarets hjälp angripa skadliga bakterier i våra kroppar. Om dessa fria radikaler inte rensas bort efter fullgjort arbete så kan celler skadas så att cancer kan uppstå på sikt. Vid så hög strålningsbelastning som nuvarande trådlös teknik medför, så fungerar inte kroppens produktion av melatonin. Därav utskrivningen av allt mer sömnmedel till allt yngre personer. Några andra vanliga symptom vid exponering är hjärtproblem, högt blodtryck, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar etc. Sannolikt är många av dessa symptom relaterade till någon form av känslighet mot elektrosmog. Denna elektrosmog utarmar naturens vitala energier i tätorterna och därmed stör livsvillkoren, medan vistelsen i naturen förnyar organismer och ger en naturlig jämvikt.

 

Gå Tillbaka

 

ERBJUDANDE

Prova på REN i 30 dagar utan kostnad!

Vi har gjort en hel del otroliga påståenden på denna sida. Du kan nu utan kostnad prova på REN och verifera om dessa påståenden stämmer eller ej.

NOVEMBER 2012

PROVA PÅ REN I 30 DAGAR UTAN KOSTNAD

OKTOBER 2012

XPPS: EN NY VARIANT HAR TILLKOMMIT

AUGUSTI 2012

LÄS VAD SEMBIC EMC-SUPPORT KOM FRAM TILL I DERAS UTVÄRDERING AV REN

MAJ 2012

REN LANSERAS I SVERIGE

OneWeb 2012 © Copyright